• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018)

Liên kết website

Lượt truy cập

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

 

​        Sáng ngày 25/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến (tại 14 điểm cầu) triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn tỉnh.

 Tại điểm cầu huyện Tân Phú, đồng chí Nguyễn Hồng Minh – TUV, Bí thư Huyện ủy và hơn 160 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện tham dự.

 Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phú Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì và triển khai nhanh một số nội dung kết quả của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

       Hội nghị đã thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". 

ha2. toàn cảnh hội nghị các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Phú 2.JPG
Toàn cảnh hội nghị: các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Phú


       Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

       Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

      Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị vào cuộc sống.

                                                                                        Văn Trương ( BTG)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​