• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/20210 - 20/10/2021) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Liên kết website

Lượt truy cập

Công khai Tài nguyên - Môi trường

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân (lần 2) đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân (lần 2) đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú

Xem tiếp

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Phú

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Phú

Xem tiếp

QĐ về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 090264, số vào sổ cấp GCN: 00309 ngày 04/11/1997 đã cấp cho ông Trần Văn Vãng

QĐ về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 090264, số vào sổ cấp GCN: 00309 ngày 04/11/1997 đã cấp cho ông Trần Văn Vãng

Xem tiếp

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân (lần 2) hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú. Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân (lần 2) hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú. Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú

Xem tiếp

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Phú.

Xem tiếp

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Phú

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Phú

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Công khai Tổ chức cán bộ

Công khai Văn hóa - Thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​