• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Các Xã - Thị Trấn

1. UBND Thị trấn Tân Phú - ĐT: 0613.856072 - Email: thitrantanphu@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Võ Chí Công                     - ĐT: 0979.737838
          - Phó chủ tịch:   Trương Hồng Phúc           - ĐT: 0919.479727
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Tiến Thịnh            - ĐT: 0919.479727​

2. UBND xã Phú Điền - ĐT: 0613.629673 - Email: xaphudien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Văn Ngọc             - ĐT: 0918.917792
          - Phó chủ tịch:   Ngô Thị Tốt                       - ĐT: 0988.705519

3. UBND xã Trà Cổ - ĐT: 0613.856743 - Email: xatraco-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trần Thanh Quang             - ĐT: 0919.164986
          - Phó chủ tịch:   Phạm Thành Thới             - ĐT: 0165.3796725
          
 4. UBND xã Phú Lộc - ĐT: 0613.690504 - Email: xaphuloc-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Tấn Hiệp              - ĐT: 0919.199995
          - Phó chủ tịch:   Liễu Hoàng Toàn              - ĐT: 0166.6577517
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Tú               - ĐT: 0972.835545​   

5. UBND xã Phú Thịnh - ĐT: 0613.690115 - Email: xaphuthinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trà Phi Tấn                     - ĐT: 0985.197397
          - Phó chủ tịch:   Cao Thị Thu Tâm             - ĐT: 0904.708746
          
6. UBND xã Phú Lập - ĐT: 0613.791334 - Email: xaphulap-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lê Thị Kim Tuyến            - ĐT: 0979.309287
          - Phó chủ tịch:   Đinh Thế Hùng                - ĐT: 0974.032078
          - Phó chủ tịch:   Phạm Hữu Dương          - ĐT: 0976.795649

7. UBND xã Tà Lài - ĐT: 0613.791023 - Email: xatalai-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đặng Vũ Hiệp                 - ĐT: 0983.490133
          - Phó chủ tịch:   Lê Hữu Thanh                - ĐT: 0986.428930
          - Phó chủ tịch:   Phạm Thị Vinh               - ĐT: 0978.259959​  

8. UBND xã Núi Tượng - ĐT: 0613.791166 - Email: xanuituong-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Phạm Đức Kiên              - ĐT: 0122.5170765
          - Phó chủ tịch:   Mai Ngọc Huế                 - ĐT: 0978.409275
         
9. UBND xã Nam Cát Tiên - ĐT: 0613.669078 - Email: xanamcattien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Xuân Thủy           - ĐT: 0976.281223
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Hồng Chính         - ĐT: 0972.266718
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Trường Quảng     - ĐT: 0169.5525345

10. UBND xã Đắc Lua - ĐT: 0663.884011 - Email: xadaclua-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đào Huy Tỉnh                   - ĐT: 0918.573509
          - Phó chủ tịch:   Lê Văn Hải                      - ĐT: 0918.423104
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Nhì             - ĐT: 0938.399679​  

11. UBND xã Phú Thanh - ĐT: 0613.697390 - Email: xaphuthanh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Hồng Phúc          - ĐT: 0919.081379
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Xuân Hùng          - ĐT: 0919.125.165
           
12. UBND xã Phú Xuân - ĐT: 0613.697174 - Email: xaphuxuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lê Hà                             - ĐT: 0918.479095
          - Phó chủ tịch:   Mai Hoàng Long              - ĐT: 0918.854623
          - Phó chủ tịch:   Trần Ngọc Tỉnh               - ĐT: 0987.122407​  

13. UBND xã Phú Lâm - ĐT: 0613.858216 - Email: xaphulam-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nhữ Văn Sơn                 - ĐT: 0918.346481
          - Phó chủ tịch:   Phạm Huy Thành            - ĐT: 0123.3102222
          - Phó chủ tịch:   Bùi Quang Tuệ               - ĐT: 0917.153106

14. UBND xã Phú Bình - ĐT: 0613.858249 - Email: xaphubinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Công Trị              - ĐT: 0976.773027
          - Phó chủ tịch:   Đinh Văn Sơn                 - ĐT: 0917.164090
          - Phó chủ tịch:   Phạm Đức Duy               - ĐT: 0916.669625

15. UBND xã Phú Trung - ĐT: 0613.858270 - Email: xaphutrung@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Bùi Ngọc Sơn                 - ĐT: 0974.178778
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Văn Hùng           - ĐT: 0165.4249848
          - Phó chủ tịch:   Trương Đình Chính         - ĐT: 0618.659765

16. UBND xã Phú Sơn - ĐT: 0613.858265 - Email: xaphuson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trần Văn Khắc                - ĐT: 0908.044327
          - Phó chủ tịch:   Trương Lộc                    - ĐT: 0919.528986
          - Phó chủ tịch:   Hồ Văn Công                  - ĐT: 0907.182486

17UBND xã Phú An - ĐT: 0613.668222 - Email: xaphuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đỗ Thành Huy                 - ĐT: 0919.928898
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Văn Thắng          - ĐT: 0948.832425
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Thị Lý                 - ĐT: 0947.763535

18. UBND xã Thanh Sơn - ĐT: 0613.858208 - Email: xathanhson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Văn Cường         - ĐT: 0974.997877
          - Phó chủ tịch:   Lê Văn Thiều                   - ĐT: 0918.341531
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Mạnh         - ĐT: 0916.601360​  ​  ​   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​