• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018)

Liên kết website

Lượt truy cập

Các Xã - Thị Trấn

1. UBND Thị trấn Tân Phú - ĐT: 0613.856072 - Email: thitrantanphu@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Võ Chí Công                     - ĐT: 0979.737838
          - Phó chủ tịch:   Trương Hồng Phúc           - ĐT: 0919.479727
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Tiến Thịnh            - ĐT: 0919.479727​

2. UBND xã Phú Điền - ĐT: 0613.629673 - Email: xaphudien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Văn Ngọc             - ĐT: 0918.917792
          - Phó chủ tịch:   Ngô Thị Tốt                       - ĐT: 0988.705519

3. UBND xã Trà Cổ - ĐT: 0613.856743 - Email: xatraco-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trần Thanh Quang             - ĐT: 0919.164986
          - Phó chủ tịch:   Phạm Thành Thới             - ĐT: 0165.3796725
          
 4. UBND xã Phú Lộc - ĐT: 0613.690504 - Email: xaphuloc-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Tấn Hiệp              - ĐT: 0919.199995
          - Phó chủ tịch:   Liễu Hoàng Toàn              - ĐT: 0166.6577517
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Tú               - ĐT: 0972.835545​   

5. UBND xã Phú Thịnh - ĐT: 0613.690115 - Email: xaphuthinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trà Phi Tấn                     - ĐT: 0985.197397
          - Phó chủ tịch:   Cao Thị Thu Tâm             - ĐT: 0904.708746
          
6. UBND xã Phú Lập - ĐT: 0613.791334 - Email: xaphulap-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lê Thị Kim Tuyến            - ĐT: 0979.309287
          - Phó chủ tịch:   Đinh Thế Hùng                - ĐT: 0974.032078
          - Phó chủ tịch:   Phạm Hữu Dương          - ĐT: 0976.795649

7. UBND xã Tà Lài - ĐT: 0613.791023 - Email: xatalai-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đặng Vũ Hiệp                 - ĐT: 0983.490133
          - Phó chủ tịch:   Lê Hữu Thanh                - ĐT: 0986.428930
          - Phó chủ tịch:   Phạm Thị Vinh               - ĐT: 0978.259959​  

8. UBND xã Núi Tượng - ĐT: 0613.791166 - Email: xanuituong-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Phạm Đức Kiên              - ĐT: 0122.5170765
          - Phó chủ tịch:   Mai Ngọc Huế                 - ĐT: 0978.409275
         
9. UBND xã Nam Cát Tiên - ĐT: 0613.669078 - Email: xanamcattien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Xuân Thủy           - ĐT: 0976.281223
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Hồng Chính         - ĐT: 0972.266718
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Trường Quảng     - ĐT: 0169.5525345

10. UBND xã Đắc Lua - ĐT: 0663.884011 - Email: xadaclua-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đào Huy Tỉnh                   - ĐT: 0918.573509
          - Phó chủ tịch:   Lê Văn Hải                      - ĐT: 0918.423104
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Nhì             - ĐT: 0938.399679​  

11. UBND xã Phú Thanh - ĐT: 0613.697390 - Email: xaphuthanh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Hồng Phúc          - ĐT: 0919.081379
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Xuân Hùng          - ĐT: 0919.125.165
           
12. UBND xã Phú Xuân - ĐT: 0613.697174 - Email: xaphuxuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lê Hà                             - ĐT: 0918.479095
          - Phó chủ tịch:   Mai Hoàng Long              - ĐT: 0918.854623
          - Phó chủ tịch:   Trần Ngọc Tỉnh               - ĐT: 0987.122407​  

13. UBND xã Phú Lâm - ĐT: 0613.858216 - Email: xaphulam-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nhữ Văn Sơn                 - ĐT: 0918.346481
          - Phó chủ tịch:   Phạm Huy Thành            - ĐT: 0123.3102222
          - Phó chủ tịch:   Bùi Quang Tuệ               - ĐT: 0917.153106

14. UBND xã Phú Bình - ĐT: 0613.858249 - Email: xaphubinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Công Trị              - ĐT: 0976.773027
          - Phó chủ tịch:   Đinh Văn Sơn                 - ĐT: 0917.164090
          - Phó chủ tịch:   Phạm Đức Duy               - ĐT: 0916.669625

15. UBND xã Phú Trung - ĐT: 0613.858270 - Email: xaphutrung@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Bùi Ngọc Sơn                 - ĐT: 0974.178778
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Văn Hùng           - ĐT: 0165.4249848
          - Phó chủ tịch:   Trương Đình Chính         - ĐT: 0618.659765

16. UBND xã Phú Sơn - ĐT: 0613.858265 - Email: xaphuson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trần Văn Khắc                - ĐT: 0908.044327
          - Phó chủ tịch:   Trương Lộc                    - ĐT: 0919.528986
          - Phó chủ tịch:   Hồ Văn Công                  - ĐT: 0907.182486

17UBND xã Phú An - ĐT: 0613.668222 - Email: xaphuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đỗ Thành Huy                 - ĐT: 0919.928898
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Văn Thắng          - ĐT: 0948.832425
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Thị Lý                 - ĐT: 0947.763535

18. UBND xã Thanh Sơn - ĐT: 0613.858208 - Email: xathanhson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Văn Cường         - ĐT: 0974.997877
          - Phó chủ tịch:   Lê Văn Thiều                   - ĐT: 0918.341531
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Mạnh         - ĐT: 0916.601360​  ​  ​   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​