• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Cơ sở hạ tầng

Kế hoạch phát triển các công trình cơ sở hạ tầng giai đoạn 2011-2015
 
 
I/ Mục tiêu chung: 
Hoàn thành việc lập và phê duyệt xong quy hoạch hệ thống giao thông do tỉnh và huyện quản lý, quy hoạch xây dựng điểm  dân cư nông thôn tập trung, xây dựng hệ thống bến xe, điểm dừng xe theo quy hoạch. Tập trung quản lý tốt các đầu mối giao thông, vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa nông sản. Hoàn thiện quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống bến phà, bến đò phù hợp quy hoạch, có kết cấu hạ tầng đảm bảo đủ điều kiện hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, có kế hoạch đầu tư để chuyển các bến phà, cầu phao…sang hệ thống cầu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông.
Cơ bản thi công đầu tư xây dựng xong các tuyến đường giao thông quan trọng theo quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh và của huyện Tân Phú đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên đầu tư các công trình giao thông kết nối với tuyến đường QL20, nhằm tạo nên mạng lưới giao thông đường bộ liên hoàn giữa các xã trong huyện với trung tâm huyện và hệ thống giao thông quốc gia.
Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng thiết yếu khác cho trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung, đáp ứng đủ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.
Đầu tư lưới điện trung và hạ thế theo quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2015 và định hướng đến 2020, trong đó ưu tiên đầu tư lưới điện cho các điểm dân cư theo quy hoạch và lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, vùng quy hoạch khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung. Hỗ trợ đầu tư lưới điện hạ thế cho các khu vực dân cư nghèo xa lưới đện, vùng tập trung đồng bào dân tộc, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng lưới điện quốc gia, hạn chế tình trạng một số nơi ở vùng sâu vùng xa, các hộ dân ở xa đường dây hạ thế phải dùng điện giá cao, do phải câu nhờ các hộ dân khác.
Hoàn thiện quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu vực thị trấn Tân Phú. Phối hợp các Sở ngành thực hiện quy hoạch mạng lưới thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và quy hoạch các khu nghĩa trang trên địa bàn huyện. Cơ bản hoàn thành quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải cho các điểm dân cư tập tập trung, các khu chăn nuôi và giết mổ tập trung, để làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư.
II/ Mục tiêu cụ thể
1/ Giao thông – Vận Tải
Phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện đầu tư 61,5km đường bê tông nhựa do huyện quản lý, và 235km đường giao thông nông thôn các xã quản lý, trong đó: 135km đường bê tông xi măng; 100km đường cấp phối sỏi đỏ. Nâng tỷ lệ đường nhựa do huyện quản lý đạt 95%, tỷ lệ nhựa hóa đường xã quản lý lên 45%.
Thi công xong đưa vào khai thác sử dụng các tuyến đường huyết mạch, quan trọng của tỉnh và huyện quản lý gồm: Đường 600A; Đường Phú Xuân-Núi tượng; Đường kết hợp bờ bao tránh lũ sông La Ngà; Các tuyến đường nội ô thị trấn Tân Phú; Đường vào Khu công nghiệp Tân Phú, Đường vào Khu Du lịch Hồ Đa Tôn. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới, có kế hoạch nâng cấp mở rộng theo quy hoạch các tuyến đường Tà Lài – Trà Cổ - Phú Lập – Núi Tượng – Nam Cát Tiên; Đường 30/4 để đáp ứng nhu cầu giao thông và vận tải hàng hóa ngày càng cao của các tuyến đường này.
Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn, tập trung đầu tư mở mới một số tuyến đường song song QL20 gồm đường nối xã Trà Cổ đi xã Phú Thanh; Phú Lâm; Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối Thị trấn Tân Phú với xã Phú Xuân. Nâng cấp mở rộng các tuyến đường kết nối Đường Tà Lài với đường Phú Xuân – Núi Tượng nhằm phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của nhân dân.
Bê tông hóa các tuyến đường trong các khu dân cư tập trung, nâng cấp một số tuyến đường quan trọng liên xã, liên ấp đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên các xã điểm xây dựng nông thôn mới.
 2/ Hệ thống lưới điện
Tổ chức huy động các nguồn vốn để đầu tư lưới điện trung và hạ thế, ưu tiên đầu tư cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng lưới điện quốc gia, hạn chế tình trạng một số nơi ở vùng sâu vùng xa, các hộ dân ở xa đường dây hạ thế phải dùng điện giá cao, do phải câu nhờ các hộ dân khác.
Phấn đấu đến năm 2015 đầu tư được khoảng 97,7km lưới điện trung thế; 75 Trạm biến áp với dung lượng khoảng 1600KVA; và hạ thế khoảng 146,3km. Trong đó tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các điểm dân cư tập trung. Nâng tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia lên 99%.
3/ Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
Tập trung thi công các công trình hạ tầng khu tái định cư 9,7ha của huyện để đáp ứng nhu cầu tái định cư về nhà ở cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Phối hợp các chủ đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương mại, tái định cư và nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở công nhân của khu công nghiệp và nhà ở cho các đối tượng chính sách và các đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn huyện.
Hoàn thành xây dựng xong hệ thống cấp nước Thị trấn Tân Phú và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khu dân cư và cấp nước cho Khu Công nghiệp của huyện. Phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện đạt 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Xây dựng xong hệ thống thoát nước thải cho Khu công nghiệp của huyện và hệ thống thoát nước mưa cho khu vực thị trấn Tân Phú. Đôn đốc nhà đầu tư xây dựng xong dự án Nhà máy xử lý rác tại ấp Bàu Mây xã Phú thanh để đến năm 2015 đảm bảo thu gom xử lý được 100% chất thải y tế và chất thải nguy hại, 85% chất thải rắn và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại.
III/ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
1/ Công trình giao thông - vận tải
Phối hợp các Sở ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông từ huyện tới xã, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và các quy hoạch khác như quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện.
Căn cứ quy hoạch giao thông của tỉnh và huyện, lập kế hoạch phân kỳ đầu tư, để công tác đầu tư xây dựng hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương theo từng thời kỳ.
Tranh thủ nguồn vốn XDCB tập trung hàng năm từ ngân sách tỉnh: tập trung đầu tư các công trình giao thông quan trọng như: Đường 600A; Đường Phú Xuân-Núi tượng; thực hiện đầu tư đồng bộ mạng lưới đường nội ô thị trấn Tân Phú; Đường vào khu công nghiệp (bao gồm đường giao thông, cấp thoát nước); đường tránh sạt lở sông Đồng Nai; Núi tượng – Nam Cát tiên…
Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn tập trung đầu tư những công trình quan trọng phù hợp mạng lưới quy hoạch điểm dân cư và các công trình giao thông kết nối các điểm dân cư liên xã và liên ấp. Trước mắt ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho 03 xã điểm xây dựng nông thôn mới: Phú Thịnh; Phú Xuân; Phú Thanh.
2/ Công trình lưới điện
Phối hợp ngành điện đầu tư lưới điện trung thế và trạm biến áp theo quy hoạch phát triển hệ thống điện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Tập trung hỗ trợ vốn để nhân dân đầu tư lưới điện hạ thế tới các điểm dân cư xa lưới điện, các điểm dân cư tập trung theo quy hoạch. Ưu tiên hỗ trợ các xã có tỷ lệ số hộ có điện thấp như: Phú Thịnh; Phú Xuân; Núi tượng; Phú an; Phú lộc đảm bảo đến cuối năm 2011 không còn ấp trắng không có điện.
3/ Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác
Tập trung đầu tư nhanh các khu tái định cư, tạo điều kiện tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa để phục vụ cho công tác di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.
Hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thi công hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú, hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp, Nhà máy xử lý rác thải tại ấp Bàu Mây xã Phú Thanh.
4/ Giải pháp thực hiện và nguồn kinh phí
- Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, quy mô lớn do ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đầu tư. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất lập hồ sơ dự án phối hợp với các Sở, Ngành để tiến hành các thủ tục đầu tư, triển khai thi công.
- Đối với công trình hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ mục đích kinh doanh, các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư theo các hình thức BOT; BTO; BT…hoặc xã hội hóa đầu tư.
  - Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, để có kinh phí thực hiện cần chủ động kết hợp các nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn huy động trong nhân dân, vốn của các dự án vùng ven của Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên để đầu tư xây dựng.
- Đối với hệ thống lưới điện trung thế: Phối hợp, đôn đốc ngành điện có kế hoạch đầu tư lưới điện trung thế theo quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó ưu tiên đầu tư trước cho các điểm dân cư nông thôn tập trung theo quy hoạch và các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

- Đối với các công trình giao thông nông thôn, lưới điện hạ thế phục vụ xây dựng nông thôn mới, nguồn lực chủ đạo là huy động vốn trong nhân dân. Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngân sách huyện xem xét hỗ trợ cho các công trình theo nội dung Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND huyện Tân Phú.​

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​