• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Hội Khuyến học

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TÂN PHÚ


Địa chỉ: số 9 đường Lương Thế Vinh thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú – Đồng Nai
 Điện thoại số 0613.795629, Mail: hkh-tp@dongnai.gov.vn            I. Về tổ chức Hội:

Hội Khuyến học Huyện Tân Phú được thành lập theo quyết định số 485/QĐ.CT-UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai ngày 26/02/2002.

1. Hội Khuyến học huyện Tân Phú là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù bao gồm những cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Tân Phú có tâm huyết với sự nghiệp Khuyến học, tự nguyện đóng góp công sức, tài chính phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm khuyến học", để "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và cho đất nước

2. Hội Khuyến học huyện Tân Phú là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú, hoạt động tuân thủ pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của UBND huyện Tân Phú.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, có tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước huyện theo quy định của pháp luật. Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hội Khuyến học Tân Phú là thành viên của Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai. Văn phòng của Hội đặt tại số 9 đường Lương Thế Vinh thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú – Đồng Nai (trong khuôn viên TTGDTX huyện Tân Phú). Điện thoại số 0613.795629, Mail: hkh-tp@dongnai.gov.vn

4. Ban Chấp hành hiện nay có 48 người, Ban thường vụ 11 người. Ban Lãnh đạo gồm:

- Chủ Tịch Hội: Ông Trần Quang Điện, sinh năm 1950, Cử nhân sư phạm, điện thoại: 0918063851, mail: dientq.hkh-tp@dongnai.gov.vn

- Phó Chủ tịch thường trực: Bà Phạm Thị Ngởi, sinh năm 1955, Cử nhân Kinh tế. Số điện thoại 01688.908396

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Quang, sinh năm 1959, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cử nhân Sư phạm .

5. Hội khuyến học của huyện có các thành viên tập thể là: 18 Hội khuyến học cơ sở 16 Ban khuyến học của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn, 8 Ban khuyến học của các trường THPT. Đến tháng 10/2012 tổng số Hội viên trên địa bàn là 19.990. Tỷ lệ hội viên so với số dân bằng 11%, so với hộ gia đình bằng 56%.

II. Chức năng nhiệm vụ của Hội:

1. Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương

2. Khuyến khích và hổ trợ phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp cho mọi người dân trong huyện, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập quan tâm người có năng khiếu, người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ Khuyến học, khuyến tài. Cổ vũ xã hội trân trọng vai trò người thầy và chăm sóc người thầy, khuyến khích người thầy phấn đấu rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và đạo đức .

3. Liên kết vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, thực hiện sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

4. Làm tư vấn về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

5. Hội xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài thông qua việc tiếp nhận sự đóng góp hiện vật hoặc tài chính của Hội viên và các Mạnh thường quân xây dựng “quỹ khuyến học” để khen thưởng học sinh các cấp học xuất sắc, những giáo viên dạy giỏi tiêu biểu và giúp đỡ những học sinh, sinh viên  gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập tốt hơn.


III. Thông tin Lãnh đạo

1. Chủ tịch:

tran quang dien.jpg
            - Họ và tên: Trần Quang Điện

- Sinh năm: 1950

- Trình độ:

                Chuyên môn: Cử nhân sư phạm

                Chính trị:

- Điện thoại: 0918063851

- Email: dientq.hkh-tp@dongnai.gov.vn


2. Phó Chủ tịch:

- Họ và tên: Phạm Thị Ngởi

- Sinh năm: 1955

- Trình độ:

                Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

                Chính trị:

- Điện thoại:  01688.908396​


3. Phó Chủ tịch:

- Họ và tên: Nguyễn Đình Quang

            - Năm sinh: 1959
        
            - Trình độ:
                           Chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

                           Chính trị: Cử nhân

             - Điện thoại: 0918.304.618

             - Email: quangnd@dongnai.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​