• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Ban Dân vận Huyện ủy

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

​(Điện thoại: 0613.795.457 - 0613.698.607 - Email: bdvhu-tp@dongnai.gov.vn)
 
           
            I. Chức năng, nhiệm vụ:

           1. Chức năng:

           Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa trên địa bàn huyện.

            2. Nhiệm vụ:

            - Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm bắt tình hình diễn biến trong các đối tượng quần chúng; kiểm tra, giám sát các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đề xuất những chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác vận động quần chúng.

            - Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng trong khối đoàn thể huyện; tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ trong hệ thống dân vận.

            - Hàng năm tổ chức, hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác dân vận cho cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng. 
 
            II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

         1. Trưởng Ban Dân vận


        - Họ và tên: Phạm Thị Lý

      
            2. Phó Ban Dân vận

 
           - Họ và tên: Đỗ Hồng Khanh

           - Năm sinh: 1959

           - Trình độ:
                            Chuyên môn: Đại học

                            Chính trị: Cao cấp

           - Số Điện Thoại: 0919.862.822


       

       3. Phó Trưởng Ban Dân vận


        - Họ và tên: Trần Phúc vĩnh Châu


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​