• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Phòng Văn Hóa - Thông tin

 PHÒNG VĂN​ HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN

(ĐT: 0613.605.440 – FAX: 0613.699.550

 Email: pvhtt-tp@dongnai.gov.vn) 

 
            1. Chức năng, nhiệm vụ:
 
            Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.
 
            2. Thông tin lãnh đạo:
 
            a. Trưởng phòng:

        
        - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm

        - Năm sinh: 1976.

        - Trình độ:
               Chuyên môn: Cử nhân Báo chí, cử nhân quản lý Văn hóa tư tưởng
     
                       Chính trị: Cao cấp

        - Điện thoại: Cơ quan: 0613.605.441 - Di động: 0919. 230.666

                                                      - Email: tamnt.ubndtp.vhtt@dongnai.gov.vn
 
 
 
            b. Phó trưởng phòng:
 

        - Họ và tên: Lê Đình Long

        - Năm sinh: 1961
  
        - Trình độ:
               Chuyên môn: Đại học TDTT
                   
                       Chính trị: Trung cấp

        - Điện thoại: Cơ quan: 0613.605.442 - Di động: 0913.675.112

                                                      - Email: longld@dongnai.gov.vn

    

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​