• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(ĐT: 0613.856103 – Email: pldtbxh-tp@dongnai.gov.vn)
 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực sau:

- Thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

- Công tác Lao động, việc làm, dạy nghề.

- Công tác Bảo trợ xã hội.

- Công tác giảm nghèo.

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm).

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

2. Thông tin lãnh đạo

            a. Trưởng phòng
 
            - Họ và tên: Đinh Văn Án
            - Sinh  năm: 
     
            b. Phó Trưởng phòng
  
             - Họ và tên:  Nguyễn Thị Xuân

             - Sinh  năm: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​