• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Tân Phú

Chiều ngày 06/6, Huyện ủy Tân Phú tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quang Tú – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trên địa bàn.

01_800_07062024140513.jpg
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trên địa bàn huyện Tân Phú đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo; và trở thành thường xuyên, liên tục; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Việc học, làm theo lời Bác được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành; các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; là động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận, Huyện uỷ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận, triển khai đến 99,2% đảng viên và tổ chức học tập, tuyên truyền cho 89,8% đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chuyên đề từng năm. Kết quả 18/18 Đảng bộ xã, thị trấn đã xây dựng Quy chế tiếp công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đồng thời đưa các nội dung này vào chương trình công tác hằng tháng của cấp ủy.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có xã Phú Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

TÓ_800_07062024140514.jpg
Đ/c Trần Quang Tú – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là thông qua các Cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, cụ thể: năm 2021 cuộc thi đã thi hút được 311 bài dự thi của đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện, năm 2022, đã có 394 bài dự thi, năm 2023 có 509 bài dự thi và năm 2024 có 305 bài dự thi.

Trong năm 2021, đề nghị khen thưởng cấp tỉnh đối với 3 tập thể và 03 cá nhân xuất sắc; UBND huyện khen thưởng đối với 24 tập thể và 62 cá nhân. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xét khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 32 tập thể và 91 cá nhân. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xét khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xét khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 03 năm (4/2021-4/2024), thẩm định và khen thưởng cho 16 tập thể và 57 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 03 năm (3/2021-3/2024) trên địa bàn huyện.

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Tú – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, vẫn còn một số hạn chế được nêu cụ thể trong báo cáo sơ kết, do vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

H2_800_07062024140514.jpg
Đ/c Đặng Vũ Hiệp - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải cao Cuộc thi năm 2024

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”; Thực hiện trách nhiệm nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) gắn với thực hiện các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy theo phương châm: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ; Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, cuộc thi về học tập và làm theo Bác; Phát hiện, biểu dương kịp thời các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Giấy khen cho 23 cá nhân đạt giải cao Cuộc thi viết và kể chuyện về gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2024; 16 tập thể và 57 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 03 năm (3/2021-3/2024) trên địa bàn huyện.

Linh Lâm – BTG.HU

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang