• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú chỉ đạo thực hiện Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy ừng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện ượng EL NiNo, trong những ngày ngày tới nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra, nhiều khả năng kỷ lục về nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ, tài sản, tính mạng và đời sống của nhân dân.
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ rừng, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả sau cháy rừng theo chỉ đạo tại Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

bahieu1_800_15052024083600.jpg 
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 01/02/2024 về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; văn bản số 227/UBND-NN ngày 24/01/2024 của UBND huyện về việc tăng cường biện pháp cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2024 và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024; Văn bản số 344/UBND-NN ngày 01/02/2024 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Văn bản 668/UBND-NN ngày 11/3/2024 về việc thực hiện biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 trên địa bàn huyện; Văn bản 890/UBND- NN ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất rừng sai mục đích, tự ý chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Văn bản số 891/UBND-NN ngày 25/3/2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/3/2024 Kế hoạch quản lý, bảo vệ cây Ươi trên lâm phận quản lý của VQG Cát Tiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú năm 2024; văn bản số 1022/CV-BCĐ ngày 03/4/2024 của Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện về việc tăng cường biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; văn bản số 1217/UBND-NN ngày 19/4/2024 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. UBND các xã, thị trấn Tân Phú; các đơn vị chủ rừng trên địa bàn:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong thực hiện các quy định về quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng; kịp thời phát hiện người dân ra vào rừng đảm bảo không đưa các vật dụng, trang thiết bị có nguy cơ gây ra cháy rừng; tuyên truyền người dân không đưa các vật liệu gây cháy, không xử lý thực bì, đốt nương, dọn rẫy các khu vực gần rừng, ven rừng, diện tích rừng được hợp đồng trong thời gian cao điểm hiện nay. Chủ động kiểm tra bảo dưỡng, mua sắm dụng cụ PCCCR, bảo đảm vật tư, trang thiết bị, hậu cần sẵn sàng thực hiện việc chữa cháy rừng khi có sự cố cháy rừng xảy ra;

- Theo dõi hàng ngày thông tin cảnh báo cháy rừng và tọa độ các điểm cháy, cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và Chi cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlamdongnai.org.vn để kiểm tra, xác minh, phát hiện và chủ động trong công tác PCCCR.

- Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để trực tiếp chữa cháy rừng; ngăn chặn chữa cháy hiệu quả nhằm hạn chế cháy lan, cháy lớn; báo cáo nhanh kịp thời tại thời điểm có cháy xảy ra về Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tân Phú giai đoạn 2021-2025 để biết chỉ đạo kịp thời phương án hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa cháy khi đám cháy vượt tầm kiểm soát của địa phương và chủ rừng.

- Thực hiện phân công trách nhiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp; vai trò người đứng đầu; tổ chức, cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình cây xanh trồng phân tán bị chết do nắng hạn về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để theo dõi, báo cáo theo quy dịnh.

3. Hạt Kiểm lâm huyện

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào rừng trong thời kỳ cao điểm ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng, khu vực có phân bố cây gỗ quý, hiếm; khu vực Ươi đang ra hoa kết quả; chỉ đạo Kiểm lâm địa bản tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

- Tổ chức trực, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; tiếp tục triển khai phương án tác chiến chữa cháy rừng đã xây dựng, kịp thời phát hiện khống chế nhanh các tình huống cháy rừng không để cháy lan, cháy rộng. Khi xảy ra cháy rừng phối hợp với chủ rừng, UBND các xã, các đơn vị có liên quan điều tra, xác định nguyên nhân gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng để các địa phương, đơn vị chủ rừng biết chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng, tiếp tục theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng và tọa độ các điểm cháy, cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và Chi cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlamdongnai.org.vn; để kiểm tra, xác minh, phát hiện và chủ động trong công tác PCCCR. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, đơn vị chủ rừng tiến độ thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống cấp bách trong khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

5. Phòng Văn hoá – Thông tin

Tiếp tục thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy rừng đến các tầng lớp nhân dân.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang