• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”

Sáng 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung ương và truyền trực tuyến về các địa phương trong cả nước.
yttt9_800_11052024085906.jpg
Cán bộ, đảng viên huyện Tân Phú tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV của Bộ Chính trị
Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Phú có đồng chí Trần Quang Tú – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Trưởng các hội đặc thù huyện; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp huyện; Các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy các xã-thị trấn; thủ trưởng các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Trường, Phó Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Phú - Định Quán.
Các đại biểu tham dự Hội nghị được các báo cáo viên Trung ương Báo cáo các nội dung chủ yếu và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Cụ thể:Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.\
Theo đó, Quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 41-NQ/TW xác định: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.
Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra mục tiêu tổng quát: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Trong đó, mục tiêu đến năm 2030: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.
Tầm nhìn đến năm 2045: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.
n1_800_11052024085905.jpg
Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trướng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV của Bộ Chính trị (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trướng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41- NQ/TW đến các chi bộ, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân đế triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết sổ 41-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu và tô chức thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Linh Lâm – BTG.HU

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang