• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú chỉ đạo triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Quy định số 131- QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
UBND huyện Tân Phú đã ban hành kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 02/5/2024 triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn nâng cao trách nhiệm và bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm soát của các cơ quan nhà nước trong hoạt động thanh tra; giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tròng các hoạt động này.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm cụ thể:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm các nội dung Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 5, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm liên quan đến kiểm soát quyền lực, tham nhũng, tiêu cực thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn, tổ chức thanh tra và các cá nhân có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 6. Quy định số 131-QD/TW ngày 27/10 2023 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm của đoàn thanh tra, Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được phân công chỉ đạo.

4. Giao Trung tâm văn hoá thông tin & Thể thao huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra.

5. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn có trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực để kịp thời báo cáo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực,

6. Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ.

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; đề nghị xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND huyện.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang