• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

UBND huyện Tân Phú chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Để kịp thời triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện theo quy định, Ngày 27/4/2024 UBND huyện ban hành văn bản số 1347/UBND-NC về chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.
Theo đó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo cụ thể:
1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Lập, Phú Trung, Phú Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (ngày 16/5/2024) theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Trường hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đồng ý đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn xã về đề án; UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo trình HĐND cấp xã xem xét họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành trong ngày 17/5/2024; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trong ngày 17/5/2024.
2. Đối với việc thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri, đề nghị Chủ tịch UBND các xã: Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Lập, Phú Trung, Phú Sơn chỉ đạo, hướng dẫn các ấp thực hiện thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri, cụ thể:
- Căn cứ số hộ của mỗi ấp để thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri cho phù hợp và theo đúng quy định (mỗi Tổ phụ trách từ 250 hộ trở lên, cứ thêm 250 hộ trở lên được thành lập thêm 01 Tổ).
- Trưởng ấp quyết định thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri, từ 03 đến 05 thành viên gồm: đại diện ấp, đại diện Ban công tác Mặt trận ấp, đại diện tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, trong đó đại diện Ban công tác Mặt trận ấp là Tổ trưởng. Giao UBND các xã thực hiện và báo cáo kết quả kèm Quyết định thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về UBND huyện (phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 03/5/2024 để tổng hợp theo quy định.
- Nhiệm vụ của Tổ Phát phiếu lấy ý kiến cử tri: Nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp kèm theo danh sách cử tri; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phát phiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình; thu phiếu lấy ý kiến cử tri; thực hiện việc kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ấp về UBND xã theo quy định.
3. Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện theo dõi đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án; tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, báo cáo trình HĐND huyện trong ngày 17/5/2024 để xem xét họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong ngày 20/5/2024.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện, đề nghị Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã: Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Lập, Phú Trung, Phú Sơn khẩn trương, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./.
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và các biểu mẫu đính kèm xem tại đây: Chỉ đạo công tác lấy ý kiến cử tri.pdfChỉ đạo công tác lấy ý kiến cử tri.pdf

Hoang Phuong

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang