• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi - Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng Mười Tháng Ba - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024

Để thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả kỷ luật, kỷcương hành chính, đạo đức công vụ phù hợp với quy định, điều lệ, quy chế và tính chất đặc thù, lĩnh vực của từng ngành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 597/UBND-NC ngày 09/3/2023 về triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 3338/UBND-NC ngày 01/11/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT- UBND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 3574/UBND- NC ngày 20/11/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành, trường hợp phát hiện vi phạm tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

2. Người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính; thể hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác điều hành, quản lý gắn với cá nhân phụ trách tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm sự chuẩn mực và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, công việc, của người dân, doanh nghiệp; khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp công dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính để làm việc riêng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, công chức, viên chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

5. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đưa tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức việc chấp hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2023, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2023 và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Giao phòng Nội vụ chủ trì triển khai hiệu quả công tác kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra việc chấp hành các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền quy định đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; theo dõi, tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND huyện đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang