• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi - Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng Mười Tháng Ba - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Một số nhiệm vụ trong tâm thực hiện công tác cải cách hành chính quý 2/2024 trên địa bàn huyện Tân Phú

Trong quý 1/2024, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2024, khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại trong năm 2023 và những năm trước. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cũng đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, huyện, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện; đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, giảm các văn bản giấy tờ không cần thiết; từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn tại cấp huyện và cấp xã vượt chỉ tiêu đề ra.
Tuy đã đạt được một số kết quả như trên nhưng vẫn còn một số tồn tại hạn chế:
- Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là chấp hành giờ giấc làm việc.
- Việc triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nhiều, việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại các bước tiếp nhận, xử lý hồ sơ (ký số, sao chụp, quét thành phần hồ sơ thủ tục hành chính) tốn nhiều thời gian; một số hồ sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp nộp có thành phần hồ sơ, các file, tài liệu minh chứng... chưa đủ điều kiện để thực hiện số hóa do chất lượng file scan chưa đạt yêu cầu.
- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của huyện chưa đạt theo yêu cầu đề ra do đa số người dân tại các khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thói quen sử dụng, gặp khó khăn trong việc thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tâm lý người dân vẫn muốn đến trực tiếp để thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở UBND cấp huyện, xã.
Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm trong quý 2/2024, cụ thể:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về thực hiện công tác cải cách hành chính để đảm bảo đúng lộ trình, nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và Chương trình cải cách hành chính huyện Tân Phú, giai đoạn 2021 - 2030.
2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng các nội dung, hình thức phù hợp (tập trung tuyên truyền thông qua video clip), nhất là trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức rõ hơn ý nghĩa, mục đích, nội dung về cải cách hành chính và cùng tham gia vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng; tìm kiếm, vận dụng các sáng kiến trong công tác cải cách hành chính hướng đến phục vụ lợi ích của người dân.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự làm việc tại các Bộ phận, đảm bảo bố trí công chức làm việc có đủ năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức, chức danh và số lượng theo quy định.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị các biện pháp xử lý, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
6. Thường xuyên kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ- CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; kịp thời rà soát, cập nhật, bổ sung, niêm yết công khai quy định, thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh công bố theo quy định; thực hiện rà soát cập nhật các văn bản mới của cấp trên ban hành và triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
7. Tiếp tục củng cố bộ máy các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch, luân chuyển công chức, viên chức theo quy định.
8. Đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần, tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ thông qua Bưu điện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thanh toán trực tuyến tại cấp huyện, xã.
9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên trong nội bộ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa tích cực thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện. Đồng thời, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật khi thực thi công vụ trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân.
10. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đảm bảo thu, chi, sử dụng tài chính, ngân sách các cấp, các cơ quan, đơn vị đúng, đủ, đạt hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đề ra.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang