• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi - Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng Mười Tháng Ba - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2024

Nhằm tiếp tục cụ thể hoá nội dung, lộ trình triển khai của Chính phủ, Kế hoạch số 43/KH- UBND ngày 03/2/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Tân Phú để tiếp tục triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị cơ quan, ngành, UBND cấp xã.
Ngày 26/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú vừa ban hành Kế hoạch số 68/UBND-KH triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Tân Phú năm 2024.
Theo đó với mục đích xác định rõ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra trong năm 2024. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao các cơ quan, ban, ngành; UBND huyện, UBND cấp xã trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, ban, ngành và địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ trong Đề án 06/CP được giao cho địa phương phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia tại địa phương.
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả đồng bộ, yêu cầu từng cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xác định chủ đề thực hiện năm 2024 là năm “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số quốc gia tại địa phương. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên Tổ Công tác Đề án 06/CP huyện và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời kiện toàn thành viên Tổ Công tác, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp và các Bộ phận giúp việc để công tác triển khai, thực hiện được đồng bộ, thống nhất.
Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ tổng quát và 03 nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm: nhóm các nhiệm vụ còn chậm theo Đề án 06, nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình Đề án 06 năm 2024, nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính Phủ). Đồng thời, chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao để triển khai thực hiện 05 giải pháp trọng tâm của kế hoạch đảm bảo đạt yêu cầu mục tiêu đề ra trong năm 2024.
Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây: 

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang