• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đưa việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên, nâng cao kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ngày 05/02/2024, UBND huyện đã bàn hành kế hoạch số 51/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, mục tiêu đảm bảo: Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao mức độ tiếp cận thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, giám sát cải cách hành chính của huyện, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của huyện. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, chính sách mới cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; nâng cao tỷ lệ nộp, giải quyết hồ sơ trực tuyến. Nhân rộng các gương điển hình, sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính.

Để Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, cần đảm bảo thực hiện các yêu cầu như: Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phong phú về nội dung và hình thức một cách thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tân Phú năm 2024.

Trong đó, kế hoạch cũng đề ra đối tượng, nội dung và hình thức tuyên truyền trọng tâm cụ thể:

- Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị và xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Nội dung tuyên truyền bao gồm nhiều nội dung cụ thể: thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế và xã hội; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính; các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng; Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, dự án đầu tư; các quy định, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội…

- Hình thức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dang phong phú: Tổ chức các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; Xây dựng chuyên mục, tin, bài viết, video clip, thông tin để đăng tải, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện và trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube; thông qua các sản phẩm tuyên truyền như tờ xếp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, pano, băng rôn, áp phích, tranh cổ động, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và bộ hồ sơ mẫu tại Bộ Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, thông qua hệ thống loa phát thanh và các phương tiện thông tin khác…

Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, quý III và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Giao phòng Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo nếu có khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện.

Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây 51.KH.signed.pdf51.KH.signed.pdf

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang