• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, ngày 05/02/2024, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uy nhính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách, quản lý.

2. Công an huyện

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo nguyên nhân, các biện pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu người, bảo đảm an toàn PCCC đối với hộ gia đình, hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết, tự giác thực hiện.

- Tập trung hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như các cơ sở sản xuất hàng hoá, kho tàng, chợ,... và các địa điểm tổ chức các hoạt động Lễ hội, nơi tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC dân phòng, cơ sở và người dân; phát huy hiệu quả phương châm “ Bốn tại chỗ”. Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ, bảo đảm sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra công tác thường trực của lực lượng PCCC cơ sở và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thành lập Đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, rà soát đối với 100% các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng; phân loại theo từng nhóm vi phạm (trật tự xây dựng; PCCC; quản lý, sử dụng điện; quản lý, sử đụng đất). Thành phần Đoàn liên ngành gồm lực lượng Công an huyện làm chủ trì; đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và môi trường, Công ty TNHH MTV Điện lực Định Quán, lãnh đạo UBND cấp xã và Công an cấp xã. Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát trong tháng 02/2024.

- Tham mưu UBND huyện tập hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) về thực trạng tình hình, có danh mục cụ thể cho từng nhóm vi phạm (trật tự xây dựng, PCCC, quản lý sử dụng điện, quản lý sử dụng đất) trước ngày 28/02/2024. Nội dung báo cáo chú trọng số liệu và đưa ra các đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại, vi phạm với tinh thần “tham mưu đầy đủ, trung thực, quyết liệt; xử lý kiên trì, bền bỉ”.

3. Công ty TNHH MTV Điện lực Định Quán

Tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về PCCC từ hệ thống lưới điện, thiết bị điện. Phối hợp với lực lượng Công an huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC đối với cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện và các chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý và kịp thời xử lý các vụ việc liên quan khi xảy ra cháy.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm VH-TT-TT huyện

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người. Khuyến cáo về việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, khu dân cư, khu chung cư... để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Tập trung cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở, nhà dân trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; công khai các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của chủ cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung.

5. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức rà soát đối với 100% các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng. Danh sách rà soát các cơ sở này gửi về UBND huyện (qua Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện) trước ngày 15/02/2024 để tập hợp, tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Có biểu mẫu kèm theo). Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi báo cáo, xem như không có các cơ sở thuộc diện nêu trên và chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND huyện về số liệu trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với loại hình nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh; hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC; giảm mật độ người thường xuyên làm việc, mật độ chất dễ cháy trong cơ sở, hộ gia đình...; đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ năng và chủ động các phương án chữa cháy, thoát nạn để bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tổ chức cho 100% chủ hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương và chủ cơ sở, chủ hộ gia đình nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Củng cố, duy trì chế độ thường trực của lực lượng dân phòng; đầu tư kinh phí, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC cho lực lượng này bảo đảm hoạt động hiệu quả, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

6. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo tại các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, kiểm điểm và thông báo công khai những nơi chưa làm tốt.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, báo cáo đúng thời gian quy định, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại địa bàn, lĩnh vực phục trách.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang