• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú chỉ đạo tăng cường thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tích cực hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 268/KH-BATGT ngày 11/12/2023 của Ban An toàn giao thông huyện về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tân Phú.

Ngày 26/01/2024, Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản số 263/UBND-NC về việc triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu, đầy đủ nội dung, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, UBND huyện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên theo dõi, gương mẫu việc thực hiện và chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; nhất là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; gương mẫu trong việc đã uống rượu, bia thì không lái xe và thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

3. Khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm quá nồng độ cồn, vi phạm pháp luật về trật tự an toan giao thông, tai nạn giao thông... phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định; xem đây là tiêu chí trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước để xem xét đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Kết quả xem xét, xử lý, báo cáo về phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND huyện xem xét đánh giá, thi đua khen thưởng theo quy định.

4. Giao phòng Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang