• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024

 

Nhằm rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụg mạnh mẽ công nghệ thông tin, bãi bỏ các rào cản hạn chế, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đảng, minh bạch.

UBND huyện Tân Phú vừa ban hành kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/01/2024 thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện, theo đó huyện đề ra các mục tiêu và yêu cầu cụ thể:

* Mục tiêu của kế hoạch:

- Rà soát các quy định, TTHC Nhóm TTHC nhằm kiến nghị UBND tỉnh theo thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những những thủ tục TTHC, quy định hành chính, các thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, các biểu mẫu hoặc yêu cầu, điều kiện tuân thủ TTHC rườm rà, phức tạp, chồng chéo, mâu thuẫn... tại các văn bản Quy phạm pháp luật, tại bộ TTHC hiện hành đang gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được tiếp tục rà soát, thống kê, trình công bố bổ sung và rà soát, đánh giá, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa đảm bảo 100% TTHC nội bộ, trước 01/01/2025 theo lộ trình được giao tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cập nhật công bố công khai đầy đủ Danh mục TTHC được chuẩn hóa đầy đủ các nội dung theo Danh mục Bộ thủ tục đã được các Bộ, ngành Trung ương công bố, đảm bảo tính pháp lý, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện TTHC; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

* Yêu cầu đề ra:

- Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, loại bỏ các TTHC, các quy định rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có; đạt tối thiểu 10% tổng số thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

- Các cơ quan chuyên môn huyện rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, đảm bảo 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, trước 01/01/2025; trong đó, tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chỉ phí tuân thủ TTHC.

- Rà soát, kiệp thời phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi được lấy ý kiến.

- Tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC năm 2024 đảm bảo thời gian đã được các cơ quan có thẩm quyền và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trước ngày 30/5/2024.

- Phân biệt việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, TTHC với việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, các công việc sự vụ hoặc thực hiện dịch vụ công trực tuyến để thực hiện đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra của Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

- Các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ về việc rà soát, đánh giá và đề xuất đơn giản hóa đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hành chính, thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả; đồng thời, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu UBND huyện đề xuất các sở, ngành tỉnh phục trách các lĩnh vực tổng hợp đề xuất theo thẩm quyền.

Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây: 

37.KH.signed.pdf37.KH.signed.pdf

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang