• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Nhằm tiếp tục tăng cường thúc đẩy sự chủ động của các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cải cách TTHC và các quy định có liên quan; kêu gọi sự chung tay, góp sức, hiến kế của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC.
UBND huyện Tân Phú vừa ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 19/01/2024 thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 với mục đích:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo để lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.
- Nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong việc chủ động thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuân thủ quy định về thủ tục hành chính; tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân; kịp thời cập nhật, phổ biển đến người dân các chủ trương, chính sách về cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Hỗ trợ công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện từ, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đồng thời, yêu cầu cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về cải cách TTHC; nội dung tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, gần gũi, dễ hiểu. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024.
Tăng lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn  và Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ http://dichvucong.dongnai.gov.vn.
Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai
Với nội dung tuyên truyền thực hiện triển khai các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các tin, bài viết, tài lệu hướng dẫn, thông qua các hội nghị tập huấn, phương tiện truyền thông đại chúng và qua mạng xã hội, internet; đối tượng tuyên truyền thực hiện rộng rãi từ cán bộ công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi công vụ, đối người dân và doanh nghiệp tuyên truèn về cách thức nội dugn cần biết khi thực hiện TTHC, tìm hiểu khai thác sử dụng các dịch vụ công trên môi trường mạng…
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị địa phương. CHú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hứng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia khai thác sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì theo dõi, phối hợp, đôn đóc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hệu quả kế hoạch đề ra.
Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang