• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Thư viện huyện Tân Phú

Thư viện huyện Tân Phú.

Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Na

Số điện thoại: 061.8569336 - Địa chỉ mail: tv-tp@dongnai.gov.vn​


                  1. Về tổ chức bộ máy:

Thư viện huyện là đơn vị sự nghiệp do UBND huyện quản lý, tổng số CB – CNVC gồm 07 đồng chí gồm:

- 01 Giám đốc phụ trách chung.

- 01 CB phụ trách nghiệp vụ – kiêm thủ qũy.

- 01 CB phụ trách phòng đọc – kiêm kế toán.

- 01 CB phụ trách phòng thiếu nhi – kiêm văn thư.

- 01 CB phụ trách phòng mượn.

- 01 nhân viên bảo vệ.

- 01 nhân viên tạp vụ.

2. Chức năng:

- Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu và trình độ dân trí của nhân dân trong toàn huyện.

- Tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

- Đáp ứng nhu cầu thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong đời sống của con người.

- Phục vụ tích cực nhu cầu hưởng thụ, giải trí, học tập, nghiên cứu … cần thiết và bổ ích làm phong phú thêm tâm hồn và trí tuệ của nhân dân.

- Giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Giáo dục đạo đức, tình cảm thẩm mỹ cho nhân dân trong huyện.

- Truyền bá khoa học - kỹ thuật và công nghệ.

- Phục vụ vui chơi giải trí.

- Giáo dục nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng con người mới Xã hội chủ nghĩa.

3. Nhiệm vụ:

Trong xã hội, Thư viện giữ vai trò quan trọng trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có tri thức cho đất nước. Thư viện góp phần đắc lực trong việc phát triển sản xuất, các ngành kinh tế quốc dân, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Đây là trung tâm thông tin tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở tất cả các dạng thức.

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, sự chỉ đạo của UBND huyện và phòng Văn hóa&thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và tổ chức thực hiện sau khi được UBND huyện phê duyệt.

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ như: hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện thông qua việc luân chuyển sách báo xuống các Thư viện, phòng đọc sách cơ sở, các điểm Bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật và các mô hình Thư viện mang tính chất công cộng khác; mở cửa Thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương; không đặt ra các quy định làm hạn chế quyền sử dụng Thư viện của người đọc.

- Xây dựng vốn tài liệu mang tính chất tổng hợp phù hợp với  trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

+ Tăng cường vốn tài liệu Thư viện, thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ Thư viện tỉnh hoặc thực hiện việc mượn, trao đổi với các Thư viện khác trên địa bàn.

+ Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu Thư viện; tổ chức các đợt tuyên truyền vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

- Tổ chức các dịch vụ thông tin – Thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

- Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới Thư viện, phòng đọc sách; hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức luân chuyển sách báo cho các thư viện, phòng đọc sách báo trên địa bàn huyện.

- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thư viện.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, qúy, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với phòng Văn hóa&thông tin, UBND huyện và Thư viện tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thư viện do UBND huyện giao.

- Thực hiện việc quản lý tổ chức cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Thư viện theo quy định của cấp có thẩm quyền, được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao động theo quy định của pháp luật.

4. Quyền hạn:

- Trao đổi tài liệu và tham gia vào các mạng thông tin – thư viện trong nước; trao đổi tài liệu và tham gia vào các mạng thông tin – thư viện nước ngoài theo quy định của chính phủ.

- Khước từ yêu cầu của người đọc nếu yêu cầu đó trái với quy chế của Thư viện.

- Thu phí từ một số dịch vụ Thư viện như: Sao chụp, nhân bản tài liệu, biên dịch phù hợp với pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, biên soạn thư mục, phục vụ tài liệu tại nhà hoặc gửi qua Bưu điện và một số dịch vụ khác theo yêu cầu của người sử dụng vốn tài liệu Thư viện.

- Tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Lưu trữ những tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Pháp lệnh số 31/2000/PLTV theo quy định của chính phủ.

- Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của địa phương và về địa phương.

- Tham gia xây dựng Thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các Thư viện, tủ sách cơ sở, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho Thư viện cấp xã, Thư viện do các cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập.

 5. Thông tin Lãnh đạo:

                     5. 1. Giám đốc
           
                       - Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tâm

        

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang