• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Hội Nông dân

Hội Nông dân huyện T​ân Phú

Địa chỉ: số 176, tổ 10, khu 10, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại - fax: 02513.856.092 - Email: hnd-tp@dongnai.gov.vn


        1. Cơ cấu tổ chức:

        Tổng biên chế : 05, gồm Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 uỷ viên Ban Thường vụ.

        2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

        2.1 Chức năng:

        Hội Nông dân huyện Tân Phú là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân huyện Tân Phú dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chức năng:

        Đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp Nông dân trong huyện.

        Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến nông dân.

        Tổ chức các phong trào Nông dân, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

        Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước ở nông thôn, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

        Phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nông dân đến với Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, pháp lệnh dân chủ, tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

       Thực hiện chức năng đại diện giai cấp Nông dân, phát huy vai trò làm chủ của giai cấp Nông dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội ở nông thôn, đảm bảo cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không những luôn sát với thực tế, hợp với Nông dân mà còn thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ đi đôi với kỷ cương. Thực hiện chức năng tổ chức các phong trào Nông dân, phát huy vai trò Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở nông thôn.

        Hội Nông dân huyện Tân Phú chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Huyện uỷ Tân Phú, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

        2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội.

       Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hội cấp trên, của huyện Tân Phú đến các cơ sở Hội và hội viên nông dân. Các cấp hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước ở nông thôn, tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nông dân và vận động Nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

       Tập hợp đông đảo Nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng và chất lượng Hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

      Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng, giám sát và phản biện việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tham gia xây dựng và thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, bảo về quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Phối hợp thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

       Chủ động đề xuất với Huyện uỷ, UBND huyện những chủ trương, biện pháp đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nông dân.

       3. Thông tin Lãnh đạo:

       3.1. Chủ tịch


                  - Họ và tên: Nguyễn Hữu Phúc


       3.2. Phó Chủ tịch:               - Họ và tên: 

 

     - Số điện thoại:  02513.856.092 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang