Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

151/QĐ-UBND

Ngày ban hành

1/15/2016

Trích yếu

Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 phê quyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản hành chính

NhomVanBan:ID

2

Attachments

Tom tat Quy hoach Ha tang Vien thong Thu dong tren dia ban huyen Tan Phu.pdf    
QD 151 Quy hoach Ha tang Vien thong tinh Dong Nai den 2025.rar    
Created at 12/2/2016 3:15 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:15 PM by System Account