Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
46.TB.signed.pdf
  
9/26/2022 8:32 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo Lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2022)
53-LT.signed.pdf
  
11/16/2020 8:04 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngLịch làm việc tuần UBND huyện từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020.
60-Lịchtuần.signed.pdf
  
12/14/2020 8:06 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngLịch làm việc tuần của UBND huyện( từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)
document (TB).pdf
  
11/1/2021 3:41 PMNo presence informationdongnai\bbt-tpThông báo lịch làm việc tuần từ ngày 01- 05/11/2021
document.pdf
  
1/25/2022 9:14 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpThông báo lịnh làm việc tuần của UBND huyện từ ngày (18/10 đến ngày 22/10/2021)
lic truc nghi le t4.pdf
  
4/5/2022 2:57 PMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch trực ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật tháng 4/2022
Lich ,làm việc UBND.pdf
  
2/8/2022 8:27 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpThong báo lịch làm việc tuần từ ngày 24/01 đến 11 /02/2022 ( 3 tuần)
Lich Công tác tuần UBND huyện.pdf
  
5/4/2022 7:53 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpThông báo lịnh làm việc tuần của UBND huyện từ ngày (02/5 đến ngày 06/5/2022)
Lịch công tác tuần UBND huyện.pdf
  
1/5/2022 9:55 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpLịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 03/01 đến 07/01/2022
Lịch CT tuần UBND huyện.pdf
  
1/9/2022 8:36 PMNo presence informationdongnai\bbt-tpLịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022)
lịch làm việc của UBND huyện.pdf
  
12/13/2021 3:35 PMNo presence informationdongnai\bbt-tpThong báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13-17/12/2021
Lịch làm việc tuần UBND huyện.pdf
  
2/15/2022 9:28 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpThông báo lịch làm việc tuần từ ngày 14 đến 18 /02/2022
Lịch làm việc tuần.pdf
  
1/25/2022 9:04 AMNo presence informationdongnai\bbt-tpThông báo lịch làm việc tuần từ ngày 6 đến 11/12/2021
Lịch LV tuan.pdf
  
1/18/2022 2:51 PMNo presence informationdongnai\bbt-tpLịch làm việc tuần từ ngày 17 đến ngày 21/01/2022
tb 12 2022.pdf
  
3/24/2022 10:15 PMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)
tb 13 2022.pdf
  
3/28/2022 9:26 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
tb 15 2022.pdf
  
4/4/2022 10:53 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)
tb 16 2022.pdf
  
4/12/2022 10:12 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)
tb 17 2022.pdf
  
4/18/2022 8:38 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
tb 18 2022.pdf
  
4/25/2022 10:21 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)
TB 22 2022.pdf
  
5/9/2022 8:37 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)
tb 24 2022.pdf
  
5/16/2022 9:10 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngLịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
tb 25 2022.pdf
  
5/23/2022 8:19 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)
tb 26 2022.pdf
  
5/30/2022 8:47 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)
tb 28 2022.pdf
  
6/6/2022 10:46 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)
tb 29 2022.pdf
  
6/13/2022 10:31 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022)
tb 30 2022.pdf
  
6/20/2022 2:05 PMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (Từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022)
TB 31 2022.pdf
  
6/27/2022 8:09 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
tb 33 2022.pdf
  
7/4/2022 2:05 PMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2022)
tb 34 2022.pdf
  
7/11/2022 10:47 AMNo presence informationNguyễn Thị Ánh ThươngThông báo lịch làm việc tuần của UBND huyện (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)
1 - 30Next