Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017

Title

Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017

Loại tin

UBND huyện

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

UBND huyện Tân Phú vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017. Dự hội nghị có các ông Võ Tuấn Dũng Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Bá Đạt Chủ tịch UBND huyện.

Nội dung

 

Tại hội nghị UBND huyện đã thông báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - An ninh Quốc phòng năm 2016. Theo đó, đến thời điểm này, các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Huyện ủy - HĐND huyện đề ra đã hoàn thành đạt và vượt. KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững, ổn định; đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn, nông nghiệp huyện nhà có nhiều thay đổi, được tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua một số quyết định gồm, quyết định về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2017; quyết định giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị hành chính - Đảng - Đoàn thể - AN - QP - các đơn vị Sự nghiệp huyện năm 2017; quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017; quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.JPG
Các đại biểu tham dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017​

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2017 là năm có nhiều cơ hội với các điều kiện thuận lợi, cũng như có nhiều thách thức cho phát triển KT-XH. Do đó đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp các ngành, chủ động nắm bắt kịp thời những cơ hội, khắc phục khó khăn, yếu kém, thực hiện tốt các mục tiêu mà NQ BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các ngành, các địa phương phấn đấu năm 2017 có thêm 5 xã: Phú Bình, Phú Trung, Trà Cổ, Thanh Sơn, Phú Sơn đạt nông thôn mới, tiếp tục duy trì và nâng cao từ 1 đến 2 tiêu chí với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tài nguyên và khoáng sản. Cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, nhằm tạo điều kiện phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới bền vững. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ AN-TQ. Các ngành và các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch chăm lo tết cho nhân dân thật chu đáo trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2017.

Phú Lâm

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

749

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/26/2016 9:32 AM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 2/3/2022 5:24 PM by System Account