Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Điều tra “Dư luận xã hội về tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam”.

Title

Điều tra “Dư luận xã hội về tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam”.

Body

     ​- Đối tượng điều tra: Các tầng lớp nhân dân. (Ưu tiên thu thập ý kiến các đối tượng: Nông dân, công nhân, hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhân viên văn phòng).

   - Thời gian tổ chức điều tra: Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 05/8/2021.

     Do tính cấp thiết của việc điều tra nhằm giúp Đảng và Chính phủ có những chủ trương, chính sách kịp thời trong việc phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19, Trang Công đoàn Tân phú kính mời mọi người tham gia cuộc điều tra này.

     Cách thức tiến hành: Mọi người bấm vào đường dẫn bên dưới của Viện Dư luận xã hội và trả lời những câu hỏi theo yêu cầu: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=114.​

       Kính mong mọi người tham gia và chia sẻ cho người khác cùng tham gia để Cuộc điều tra đạt kết quả tốt.​​

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 8/4/2021 10:30 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 8/4/2021 10:30 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương