Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Thông báo về việc sử dụng biểu trưng huyện Tân Phú

Title

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Thông báo về việc sử dụng biểu trưng huyện Tân Phú

Body

​     Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Thông báo về việc sử dụng biểu trưng huyện Tân Phú thông báo sử dụng logo trên trang TTĐT.docthông báo sử dụng logo trên trang TTĐT.doc

     Thuyết minh biểu trưng huyện Tân Phú: thuyet minh Bieu trung Huyen Tan Phu.pdfthuyet minh Bieu trung Huyen Tan Phu.pdf​

     ​​Bieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.cdrBieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.cdr
     Bieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.jpgBieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.jpg

     Bieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.pdfBieu Trung Huyen Tan Phu_co vien.pdf

     Bieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.cdrBieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.cdr

     Bieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.jpgBieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.jpg

     Bieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.pdfBieu Trung Huyen Tan Phu_khong vien.pdf

    Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/7/2021 4:02 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/16/2021 9:02 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương