Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Huyện ủy

NoiDung

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HUYỆN ỦY TÂN PHÚ

Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.856987 - Fax: 02513.856436​THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Bí thư: Nguyễn Trung Thành

2. Phó Bí thư Thường trực: Huỳnh Phước Sang

3. Phó Bí thư: Nguyễn Hữu Ký


CÁC BAN HUYỆN ỦY


 ​

TrucThuoc

 

TrucThuoc:ID

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 8/25/2020 5:06 AM by Nguyen Pham Tuyen