Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Đặc điểm văn hóa - xã hội

Title

Đặc điểm văn hóa - xã hội

NoiDung

 NGUỒN GỐC VÀ VĂN HÓA CÁC THÀNH PHẦN 
DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TÂN PHÚ


logonguongocdantoc2.jpg
 

LỜI GIỚI THIỆU

  Huyện Tân Phú là một trong những địa phương có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, các dân tộc là một cộng đồng thống nhất trong đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng, các địa bàn của huyện với cơ cấu dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên  sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Theo số liệu điều tra về đời sống kinh tế của đồng bào DTTS năm 2013, huyện Tân Phú có 22 thành phần dân tộc, trong đó có 21 dân tộc thiểu số với hơn 16 ngàn người chiếm khoảng 13% dân số toàn huyện. Trong các DTTS qui mô dân số cũng có sự chênh lệch đáng kể, có những dân tộc từ 500 – 1500 người, nhưng cũng có dân tộc có số dân rấi ít, chỉ có từ 3 - 5 người.

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong thể thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc.

       Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện nhà hiểu biết về nguồn gốc và văn hóa các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện Tân Phú, Phòng Dân tộc sưu tầm, biên soạn tập thông tin về nguồn gốc văn hóa các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện; Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc, chúng tôi xin cập nhật và bổ sung khi đón nhận được các bình luận của bạn đọc.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: 21 DAN TOC.rar

Phòng Dân tộc Tân Phú

TrucThuoc

 

TrucThuoc:ID

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 11/30/2016 10:09 AM by System Account