• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Tân Phú

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững để nâng cao giá trị nông sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tân Phú đã đạt được một số kết quả tốt.
ocopc_800_24062024145647.jpg
Việc tổ chức quán triệt và triển khai, tuyên truyền các kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đẩy mạnh thực hiện; xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai; tập trung chỉ đạo thực hiện và có sự kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Người dân đã và đang từng bước đầu tư, ứng dụng ngày càng nhiều các tiến bộ khoa học, công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; sản xuất an toàn, theo hướng hữu cơ ngày càng được quan tâm thực hiện ở cả khâu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng; sản xuất theo chuỗi liên kết đã hình thành và ngày càng lan rộng.

Kinh tế tập thể (THT, HTX) lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát huy được vai trò, lợi thế trong chuỗi liên kết sản xuất; một số THT, HTX đã ứng dụng có hiệu quả khoa học, công nghệ vào sản xuất và kết nối tiêu thụ ổn định nông sản cho người dân.

lua_800_24062024145647.jpg
Cánh đồng lúa năng suất cao xã Phú Điền

Đến năm 2023, giá trị sản xuất Nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 3.743 tỷ (giá hiện hành là 7.256  tỷ đồng), tăng 9,19 % so với năm 2021. Trong đó: Nông nghiệp đạt 3.555 tỷ đồng (trồng trọt 1.970 tỷ, chăn nuôi 1.480 tỷ đồng); lâm nghiệp 19 tỷ đồng; thủy sản 170 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt ước đạt trên 203 triệu đồng, tăng 15 triệu đồng so với năm 2021. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 39%. Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đạt 0.023%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (VietGAP) và tương đương chiếm 32% (trong đó giá trị sản lượng chăn nuôi CNC là 1.760 tỷ đồng, trồng trọt 488 tỷ đồng, thủy sản 75 tỷ đồng theo giá hiện hành). Tỷ lệ lao động tại DN, HTX, trang trại ứng dụng công nghệ cao được đào tạo, tập huấn đạt 31.8% tăng 6,8% so với năm 2021. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất theo hình thức hợp tác và liên kết đạt 35% tăng 17% so với năm 2021. Tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 33%, tăng 5% tương ứng với 03 HTX so với năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững để nâng cao giá trị nông sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Còn 04 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, gồm: Giá trị sản phẩm trồng trọt/ha đạt 203 triệu đồng/chỉ tiêu NQ 220 triệu đồng; Tỷ lệ diện tích cây ăn quả chủ lực đạt VietGAP (Bưởi, Sầu riêng, mít) đạt 6,2%/chỉ tiêu NQ 15-25%; Sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ đạt 0/chỉ tiêu NQ 01-3 sản phẩm; Mô hình thanh niên khởi nghiệp ứng dụng công nghệ đạt 01/ chỉ tiêu NQ 01-3 mô hình (mô hình tạm ngừng hoạt động từ năm 2022). Mức độ đầu tư, ứng dụng công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất còn thấp (nhất là trong trồng trọt, thuỷ sản); chưa có mô hình ứng công nghệ cao trong toàn bộ quy trình sản xuất mà chỉ áp dụng ở một vài khâu; huyện chưa có những mô hình khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu để tạo động lực phát triển cho ngành nông nghiệp huyện. Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn GAP (VietGAP, GlobalGAP) chưa được nhân rộng, nhất là sản xuất hữu cơ. Việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở cấp xã còn thụ động;...

Trong những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Tân Phú nói riêng có cơ hội lớn để phát triển cả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học, công nghệ. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn về sản xuất và tiêu thụ: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (nắng hạn, mưa lũ thất thường), khan hiếm tài nguyên nước, đất đai thoái hoá do trước đó lạm dụng phân, thuốc hoá học;...

nnd_800_24062024145647.jpg
Nông dân xã Phú Bình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Duy trì tốc độ tăng giá trị SXNN bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt từ 4-4,5%. Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha đạt 220 triệu đồng; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 50%; Xây dựng 03-05 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Số mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: 04 mô hình; Số Doanh nghiệp công nghệ cao được công nhận đạt tỷ lệ 20%/; Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (VietGAP) hoặc tương đương: 15-25%; Xây dựng 01-02 vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; Xây dựng 01-03 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ; Tỷ lệ lao động tại DN, HTX, trang trại ứng dụng công nghệ cao được đào tạo, tập huấn đạt 100%; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất theo hình thức hợp tác và liên kết đạt tỷ lệ 50%; Tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 80%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Huyện ủy cũng chỉ đạo cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự tham gia của các đoàn thể xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững để nâng cao giá trị nông sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy đảng chính quyền các cấp xác định rõ vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phải quyết liệt, kiên trì, liên tục; phải đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phát huy hiệu quả và rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa tốt, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Linh Lâm – BTG.HU

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang