• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2024

 

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2024, ngày 11/6/2024, UBND huyện Tân Phú đã ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Thường xuyên rà soát nội dung, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để tham mưu thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch bộ hồ sơ mẫu, thủ tục hành chính; thực hiện đúng quy trình, thời hạn quy định.

Z1_800_17062024104752.jpg
- Thường xuyên thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn hợp lý thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; rà soát tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nghiêm cấm thực hiện việc trả hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan chuyên môn không qua Bộ phận Một cửa theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong cung cấp các dịch vụ hành chính công. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm dẫn đến tình trạng trả, dừng hồ sơ, trễ hạn kéo dài, gây chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến... hiệu quả, thiết thực với người dân, doanh nghiệp, đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý văn bản trái quy định pháp luật; theo dõi thực hiện việc thi hành pháp luật, phối hợp để thực hiện đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến đối tượng tác động, hiệu quả quản lý nhà nước để kịp thời đề xuất xử lý.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp; kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật; tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp có thái độ không đúng mực, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp trước, đúng hạn đạt tỷ lệ trên 98%.

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phạm Tuyển​

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang