• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Cán bộ chủ chốt huyện Tân Phú tham dự Hội nghị về thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/6/2024, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22-4-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI) về thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai và truyền trực tuyến đến các điểm cầu đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

thy0_800_12062024165247.jpg
Cán bộ chủ chốt huyện Tân Phú tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22-4-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI)

Tham dự tại điểm cầu Huyện ủy Tân Phú có đồng chí Trần Quang Tú - Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII); Phó chủ tịch, Trưởng, Phó 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện; Các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; Lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã-thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và môi trường báo cáo về nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện nhiều dự án lớn về giao thông, khu dân cư, khu tái định cư, khu cụm công nghiệp, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan và sự đồng thuận của các hộ dân trong vùng dự án để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc và yêu cầu của người bị thu hồi đất theo đúng quy định.

Chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản đã được triển khai đảm bảo theo quy định của Trung ương và nhận được sự đồng thuận của đa số người dân có đất bị thu hồi. Giai đoạn năm 2014 - 2023, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 116 khu tái định cư và bố trí cho 13.729 hộ trên tổng số 14.501 hộ phải bố trí tái định cư; các hộ dân bị thu hồi đất có cuộc sống tốt hơn trước và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại nơi tái định cư được bố trí đồng bộ nên đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân tại khu tái định cư thuận lợi hơn so với nơi ở cũ; qua đó đã góp phần duy trì được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả cao, liên tục và khá bền vững trong thời gian qua.

Nhiều dự án đầu tư, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng đô thị đã được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng; trong quá trình triển khai thực hiện đã bám sát các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tinh thần tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch cho các đối tượng bị thu hồi đất; đồng thời, cơ bản đã xử lý kịp thời những phát sinh vướng mắc và kiến nghị của người dân.

se_800_12062024165247.jpg
Đ/c Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất cơ bản được đảm bảo về chỗ ở, ổn định đời sống và việc làm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quan tâm giải quyết đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa thực sự tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư và chưa đảm bảo an dân. Trong đó, 2 vấn đề mấu chốt là việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường còn nhiều bất cập và việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn kém và chậm.

Do đó, Nghị quyết số 14 đặt mục tiêu: Việc xác định giá bồi thường phải được tính toán cẩn thận, khoa học, phù hợp với thực tế, giá bồi thường đảm bảo tính tương đồng với giá bồi thường của các địa phương lân cận và đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định nhu cầu tái định cư đảm bảo chính xác, đúng với thực tế của từng địa phương (bao gồm cả số lô tái định cư nợ chưa bố trí và số lô tái định cư mới); việc tính toán, dự báo nhu cầu tái định cư chia làm 03 giai đoạn cụ thể (tính toán chính xác cho các năm 2024, 2025 và dự báo cho giai đoạn 2026 - 2027 đến năm 2030); công tác dự báo nhu cầu tái định cư để thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải gắn với việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới. Từng địa phương phải tự rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí tái định cư cho địa phương mình, đảm bảo trước năm 2026 phải hoàn thành 100% việc bố trí tái định cư cho số lô tái định cư còn nợ chưa bố trí; từ năm 2025 trở đi, đảm bảo 100% quyết định thu hồi đất thực hiện sau khi bố trí tái định cư. Các khu tái định cư sau khi được quy hoạch phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; thực hiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính trong việc lập các dự án tái định cư, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện tốt công tác chuyển đổi nghề, bố trí việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải xem người có đất bị thu hồi là người có cống hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đây là quan điểm xuyên suốt được quán triệt trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 14 và cũng là xuất phát điểm của các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong Nghị quyết. Thời gian tới, các cơ quan chức năng phải thực hiện 2 nhiệm vụ song song là vừa giải quyết nợ tái định cư, vừa chuẩn bị tái định cư cho các dự án mới. Do đó, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương trong tháng 7-2024 phải có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Linh Lâm – BTG.HU

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang