• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) - Chào mừng kỳ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) - Chào mừng 31 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2022) - Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2022) - Nhiệt liệt chào mừng 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc Khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện uỷ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 428-QĐ/TU tại Đảng uỷ xã Phú Lâm

Ngày 28/9/2022, Đoàn Kiểm tra của Huyện uỷ do đồng chí Võ Chí Công – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tại Đảng bộ xã Phú Lâm. Nội dung của đợt kiểm tra lần này là thực hiện Quyết định số 397-QĐ/HU và Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 04/7/2022 cùa Ban Thường vụ Huỵện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chi đạo của cấp ủy và việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 428-QĐ/TU ngày 30/7/2013 cùa Ban Thường vụ Tinh ủy. Đối tượng được kiểm tra là Đảng ủy và cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Lâm.
namkt.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra

Phú Lâm là xã nằm ờ phía Bắc của huyện Tân Phú, với diện tích tự nhiên là 619,62 ha, được chia thành 05 ấp, dân số 3.488 hộ với 13.057 khẩu; có 95% dân số theo đạo Công giáo; kinh tế của xã chủ yếu là hoạt động thương mại, dịch vụ (chiếm tỷ trọng 70% trong cơ cấu kinh tế).

Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc gồm 05 chi bộ ấp, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ Hợp tác xã Thương mại-Dịch vụ, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ Quân sự; 10/12 chi bộ có cấp ủy. Tổng số đảng viên của Đảng bộ 159 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức 154 đồng chí, đảng viên dự bị 05 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ 11 đồng chí, khuyết 02 đồng chí (cơ cấu công an xã và khối đoàn thể) Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí; ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 03 đồng chí.

Trong những năm qua, Đảng ủy đã triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 428- QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ chủ chốt cuả xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy; việc lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và công tác tổ chức cán bộ được chú trọng thực hiện, bộ máy hệ thống chính trị của xã ngày càng được cùng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp uỷ các cơ quan ngày càng được nêu cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa ban xã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tư tưởng và tâm trạng của người dân ổn định, không xảy ra các điểm nóng về tôn giáo, khiếu kiện đông người, vượt cấp; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 428-QĐ/TU ngày 30/7/2013 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá như sau:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn xã Phú Lâm là nơi có nhiều ca mắc, tuy nhiên Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đã đề ra trong năm 2021; chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 49/53 chỉ tiêu, trong đó một số kết quả nổi bật đó là xã được được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao; lãnh đạo hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng luật định. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã bám sát nội dung Quyết định số 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Các nhiệm vụ chính trị được triển khai thực hiện khá đồng bộ; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn xảy ra ở địa phương; quan tâm kiện toàn, sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong thảo luận, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; quá trình kiểm điểm luôn gắn trách nhiệm của của tập thể với trách nhiệm của cá nhân. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Đảng ùy quản lý và đảng viên, các chi bộ trực thuộc năm 2021: tổng số đảng viên được đánh giá: 138/138 đồng chí; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 28 đồng chí; hoàn thành tốt nhiệm vụ 109 đồng chí; hoàn thành nhiệm vụ 01 đồng chí. Có 03/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiêm vu. Các đồng chí lãnh đạo của xã thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quàn lý được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiếp tục phát huy thế mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đạt theo kế hoạch; đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội đối với các đổi tưọng trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; chất lượng giáo dục đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chương trình y tế quốc gia được thực hiện đạt hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quân sự địa phương được triển khai thực hiện đầy đủ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, trong đó có 01 đảng viên nhập ngũ; lãnh đạo hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thù năm 2022 đảm bào chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng Đảng, dân vận, chính quyền đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết của Đảng bộ cơ bàn đảm bảo tiến độ; tổng số là 40 chỉ tiêu, ước thực hiện đạt và vượt 33 chỉ tiêu; 02 chỉ tiêu không đạt; còn 05 chỉ tiêu cuối năm đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 428-QĐ/TU trên địa bàn xã cũng còn một số hạn chế như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay; năm 2021, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ không đạt so với Nghị quyết đề ra như: Thu nợ xã hội hóa giao thông nông thôn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu ngân sách nhà nước; kết nạp quần chúng vào Đảng; tỷ lệ đàng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật còn ở mức cao chưa có biện pháp kéo giảm; 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Đánh giá kết quả kiểm tra, đồng chí Võ Chí Công đã biểu dương tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các đồng chí lãnh đạo địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đạt được những thành tựu như trên. Tuy nhiên đối với những hạn chế, tồn tại của Đảng uỷ và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo thuộc đối tượng kiểm tra lần này, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã và từng cá nhân các đồng chí được kiểm tra nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cũng như hướng dẫn cách khắc phục trong thời gian tới; sớm có kế hoạch đề ra những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo

Công khai Văn hóa - Thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này