• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chào mừng kỳ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) - Chào mừng 31 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2022) - Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2022) - Nhiệt liệt chào mừng 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc Khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) - Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực giúp nông dân cải thiện đời sống

   Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tân Phú đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khuyến khích người dân tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ theo hướng tích cực, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trong đó có mô hình cánh đồng mẫu lớn. Từ mô hình này đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.
Xây dựng cánh đồng lớn, gắn với chuỗi liên kế.png
Xây dựng cánh đồng lớn, gắn với chuỗi liên kết sản xuất bền vững là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình cánh đồng lớn là mối liên kết giữa nông dân - đại diện là hợp tác xã, UBND xã, Nhà nước và doanh nghiệp cung ứng giống lúa, phân bón, làm đất, do vậy chất lượng dịch vụ tốt hơn, tránh được hiện tượng cung cấp giống lúa hay phân bón kém chất lượng. Việc thay đổi phương thức sản xuất, đưa các giống lúa đặc sản, lúa chất lượng cao vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Ông Bùi Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, huyện Tân Phú cho hay: “Xã Phú Thanh thực hiện Cánh đồng mẫu lớn từ năm 2012 – 2013. Thời điểm này Phú Thanh chọn 2 cánh đồng là Cánh đồng Dâu và Giang Điền, cả 2 đều có diện tích trên 60 hecta. Bà con vào cánh đồng mẫu lớn được Nhà nước hỗ trợ nhiều về phân bón, giống lúa, thực tế cho thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thứ nhất sản suất đồng loạt thuận lợi cho việc phòng chống được sâu bệnh và khi sạ giống lúa chỉ mất từ 12 – 13 kg, so với trước đây bà con chưa vô cánh đồng mẫu lớn mỗi lần sạ 15 – 16 kg cho một sào”.

Công trình thủy lợi, kênh mương nội đồn.jpg
Công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, đường giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất ở các vùng tập trung, chuyên canh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

 

Không riêng cây lúa, việc xây dựng cánh đồng lớn đã được huyện Tân Phú định hướng và triển khai thực hiện xuyên suốt từ năm 2008 đến nay. Các chương trình, đề án, dự án đã được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu hình thành các vùng trồng chuyên canh, tập trung, làm cơ sở để xây dựng cánh đồng lớn. Từ đó đã làm thay đổi cơ bản về cơ cấu cây trồng của huyện, từ sản xuất tự phát, vườn tạp đã chuyển sang canh tác chuyên canh, tập trung; Cơ cấu giống cây trồng trong vùng cánh đồng lớn đã được thay thế, cải tạo để cho năng suất, chất lượng cao hơn: 100% sử dụng giống lúa xác nhận; hơn 85% giống sầu riêng cơm vàng hạt lép; trên 80% trồng bưởi da xanh; 90% giống mít siêu sớm; 95% giống cà phê chuyển sang giống mới qua việc ghép cải tạo, trồng mới. Đến năm 2021, tổng giá trị ngành nông nghiệp huyện Tân Phú đạt 6.430 tỷ (trong đó trồng trọt đạt 4.274 tỷ đồng), tăng hơn 128% so với năm 2015. Giá trị sản phẩm trên 1 hec ta đất trồng trọt/ 1 năm đạt 180 triệu đồng, tăng 144% so với năm 2015. Các HTX nông nghiệp dần hoạt động hiệu quả, từng bước tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng đồng bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất: Quy trình sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; ứng dụng hệ thống tưới, bón phân tự động trên cây trồng; ứng dụng công nghệ vi sinh, sinh học trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại,…Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết đã được hình thành và ngày càng phát triển, các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã: ca cao, bưởi, sầu riêng, lúa, rau màu,…qua đó giúp cho sản xuất nông nghiệp đảm bảo tính ổn định, bền vững. Ông Nguyễn Nhật Hồng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú cho biết: “Việc triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp nhằm sắp xếp, tổ chức lại các vùng trồng tập trung chuyên canh. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như: Chính sách hỗ trợ liên kết, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP); hỗ trợ xây dựng và xúc tiến thương mại thông qua Chương trình OCOP; chính sách về hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực của địa phương,…Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình kỹ thuật công nghệ mới, Tập huấn kỹ thuật; xây dựng các mô hình khuyên nông để trình diễn và nhân rộng, Hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm: Dự án ca cao; cà phê; lúa; rau; bưởi da xanh”...

Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp với các tổ hợp tác, hợp tác xã nhân rộng các m.jpg
Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp với các tổ hợp tác, hợp tác xã nhân rộng các mô hình trồng rau an toàn.

Song song đó, Tân Phú còn triển khai có hiệu quả chương trình OCOP giúp cho nông sản huyện từng bước có thương hiệu và được quảng bá rộng rãi. Tích cực triển khai các chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác để tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng cánh đồng lớn, gắn với chuỗi liên kết sản xuất bền vững là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong bối cảnh đầu ra nông sản đang hết sức bấp bênh như thời gian qua, việc hình thành nên các cánh đồng lớn, gắn nông dân với doanh nghiệp thông qua các mối liên kết sản xuất bền chặt dưới sự hỗ trợ, giám sát của Nhà nước đang là một trong những giải pháp then chốt mà Tân Phú đặt ra để tháo gỡ những bất cập lâu nay trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Nhật Hồng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú cho hay: “Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp với các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp để tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thông qua việc thực hiện các dự án hợp tác, liên kết, sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Xây dựng vùng trồng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; áp dụng đồng bộ Khoa học kỹ thuật và công nghệ để sản xuất đảm bảo an toàn, truy xuất nguồn gốc minh bạch, qua đó tạo điều kiện để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; đồng thời khuyến khích và hỗ trợ phát triển sơ chế, chế biến nông sản, nhất là các loại nông sản chủ lực của huyện như: bưởi, sầu riêng, lúa gạo... nhằm tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác. Củng cố và tái tổ chức lại hoạt động của các HTX nông nghiệp để làm nền tảng cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đồng thời làm đầu mối để thực hiện việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản”.

Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các chính sách về khuyến nông, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuât, công nghệ mới trong sản xuất; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách về vay vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn… nhằm tạo động lực để nông nghiệp phát triển. Tăng cường đầu tư để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là đầu tư vào các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, đường giao thông nội đồng; điện phục vụ sản xuất ở các vùng tập trung, chuyên canh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Trung –​ Hiếu 

Công khai Văn hóa - Thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này