• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Tân phú (01/7/1991-01/7/2021)

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến ngày 15/9/2021

​Thực hiện Công văn số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Người dân là trên hết; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn huyện từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/thị trấn cách ly với xã/thị trấn, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn theo một trong ba phương án:

- Phương án 1: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).

- Phương án 2: “01 cung đường, 02 địa điểm” (“01 cung đường” là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, “02 địa điểm” là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp”.

- Phương án 3: Linh động áp dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên.

Thời gian áp dụng từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

3. Kể từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Riêng đối với bộ phận tham mưu công tác phòng, chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tại đơn vị và làm việc trực tuyến tại nhà) đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan làm việc và cấp giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 01, 02 kèm theo).

4. Thực hiện việc di chuyển trên đường phố đối với các nhóm đối tượng (đính kèm phụ lục).

5. Các đơn vị cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu Giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 04 kèm theo) gửi về Công an huyện trước ngày 05/9/2021 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định (mẫu danh sách đề nghị cấp giấy kèm theo).

gddm.jpg


6. Thống nhất mẫu Giấy đi đường mới bắt đầu từ 0 giờ 00, ngày 07/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Công an huyện nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ (theo Văn bản số 2474/UBND-VX ngày 04/8/2021 và Công văn số 2485/UBND-VX ngày 06/8/2021 của UBND huyện) nhưng chỉ được sử dụng đến 08h00 ngày 07/9/2021.

7. Giao Công an huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ cấp giấy đi đường mẫu mới đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng; ngoài các đối tượng được quy định tại phụ lục kèm theo Công văn này, tổ chức cấp giấy đi đường cho các đối tượng tham gia sản xuất nông nghiệp, các hộ tiểu thương,.. trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế, lên phương án bố trí cách thức nhận hồ sơ, cấp giấy đi đường đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch; không tụ tập đông người, giữ khoảng cách, tránh lây lan dịch bệnh.

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Sở Công thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn để người dân yên tâm phòng, chống dịch.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên đến người dân biết, thực hiện; tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh, trên các trang mạng xã hội, loa di động,... về các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp Công an huyện kiểm tra, phát hiện các trường hợp tung tin giả, thất thiệt, gây hoang mang cho người, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

10. UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục cấp Phiếu đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể tránh việc tập trung đông người, phiếu đi chợ phải thể hiện được thông tin các điểm mua sắm.

- Cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, thị trấn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

 

Công khai Tổ chức cán bộ

Công khai Văn hóa - Thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​