• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Mặt trận tổ quốc huyện Tân Phú: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

      Phát huy vai trò chủ đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Phú cùng các tổ chức thành viên tăng cường khối đại đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu đẹp.
      Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời, phát huy vai trò nồng cốt người có uy tín trong khu phố, ấp, xóm và các cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, góp phần củng cố, tạo sự thống nhất về chính trị, sự đồng thuận trong dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với đảng, chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi trong công cuộc đổi mới.      
      Ông Đinh Tuấn  Đạt, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Tân Phú cho biết: “ Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Mặt trận tổ quốc phát động đã góp phần thiết thực trong việc chăm lo giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khằng định được vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, nhân dân huyện nhà nói riêng. Cũng từ đây, các phong trào này đã cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
MTTQH20193.jpg
Từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khằng định được vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

      Từ những kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái nâng cao ý thức cộng đồng, như cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” kết quả đã xây dựng trên 410 căn nhà tình thương và đã trao tặng cho hộ nghèo với số tiền trên 21 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 1.300 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có 81.500 cử tri tham dự với 7.000 lượt đóng góp phản ánh, kiến nghị trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong từng phong trào, hiệu quả của các cuộc vận động ngày càng được nâng lên tầm cao mới, góp phần tích cực phát triền kinh tế, văn hóa xã hội, để làm cho diện mạo nông thôn Phú Tân không ngừng phát triển.
MTTQH20191.jpg
MTTQH20192.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận từ huyện đến cơ sở phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạnh thường quân trong và ngoài huyện vận động xây dựng trên 410 căn nhà tình thương

      Ông Nguyễn Ngọc Tăng, Trưởng ban công tác Mặt trận xã Phú Điền chia sẻ:
       “Trong nhiệm kỳ qua, Ban công tác Mặt trận xã Phú Điền thực hiện 5 nội dung như: tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…Với trách nhiệm Trưởng Ban công tác Mặt trận là phải nắm rõ nhiệm vụ của mình, công tác Mặt trận tuyên truyền vận động nhân dân phải khéo léo, đứng trọng tâm trọng điểm phải hiểu được tâm tư nguyện của người dân”.
MTTQH20194.jpg
Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, được Ban công tác Mặt trận cơ sở vận động xây dựng, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn

      Trong 5 năm tới, nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận từ huyện đến cơ sở là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, góp phần thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết đề ra. Qua đó xây dựng quê hương Tân Phú ngày càng giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững.
Phước Bình 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​