• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Liên kết website

Lượt truy cập

500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

​          Ngày 24-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phú đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi, đảng bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và Đảng bộ Quân sự huyện tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung, quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 11về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

NQ.jpg

         Thông qua hội nghị đã góp phần tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức chính trị, ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm bản thân trong việc góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đề ra.

Hồ Thị Thủy – BTG​ 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​