• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện ủy Tân Phú: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

          Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế như còn 04/56 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ thực hiện còn chậm; một số cấp ủy vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; một số nghị quyết chuyên đề còn chậm ban hành; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phong trào công tác dân vận còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác đề xuất tham mưu một số lĩnh vực chưa nhiều, chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực cấp ủy.

toàn cảnh hội nghị.JPG
Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế như còn 04/56 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết

         Năm 2017, Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ như tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về công tác tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

đc Nguyễn Hồng Minh , TUV, Bí thư HU tặng giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở đạt TCCSĐ TSVM 5 năm liền.JPG 
Đ/c Nguyễn Hồng Minh , TUV, Bí thư HU tặng giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở đạt TCCSĐ TSVM 5 năm liền.
 

        Gắn với mỗi nhiệm vụ là những giải pháp cụ thể trong từng công tác về chính trị, tư tưởng; tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; vận động quần chúng; văn phòng cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong năm 2017.

         Hội nghị, cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo nhằm bổ sung, đề xuất về các nguyên nhân hạn chế, giải pháp thực hiện trong công tác xây dựng Đảng. Một số đồng chí đã đóng góp thêm ý kiến làm rõ nguyên nhân, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm qua như chưa tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xác định nhiệm vụ của cấp ủy đảng chưa sát thực tế; chưa nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, tổ chức đảng; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc phân công trách nhiệm với từng đồng chí đảng viên, cấp ủy viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa cao; tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; báo cáo còn chạy theo hình thức… và gắn với các hạn chế nêu trên đề xuất các giải pháp thực hiện các công tác xây dựng Đảng trong năm 2017 tốt hơn.

đc Phan Sương , Phó Bí thư TTHU tặng giấy khen cho 5 đảng viên HTXSNV 5 năm liền.JPG
Đ/c Phan Sương , Phó Bí thư TTHU tặng giấy khen cho 5 đảng viên HTXSNV 5 năm liền​

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Minh – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng phải xác định công tác tư tưởng chính trị là nhiệm vụ hàng đầu; tiếp tục khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên, kiên trì; tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đồng thời có kế hoạch phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát…

        Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy nhận thức đúng hơn, sâu sắc hơn vai trò của bộ máy xây dựng Đảng, từ đó xác định trách nhiệm của các nhân, trách nhiệm của cấp ủy trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu để củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân góp phần hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2017 mà Đảng bộ đã đề ra.

        Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, trong đó đề nghị Tỉnh ủy xét khen thưởng 2 chi bộ trực thuộc và 4 đảng viên.

Văn Trương ( Ban TG H/ủy)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​