• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Phú Thịnh tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

​            Chiều ngày 31- 3, Đảng ủy xã Phú Thịnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

          Những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xã cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...

tong ket dang.jpg

Đồng chí Võ Văn Ân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh báo cáo về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng​


          Trong thời gian tới, Phú Thịnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tập trung nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng; chú trọng việc đổi mới cách ra nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết. Tổ chức thực hiện thật hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Minh Thùy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​