• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Ban Quản lý Rừng phòng hộ 600

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ 600

Điện thoại: 0613 668 744 - 

Fax: 0613 668 378  -  E

 

mail: bqlrph600@dongnai.gov.vn              1. 
Chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn:

- Chức năng: Ban QLRPH 600 là đơn vị sự nghiệp công lậphoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế tài chính. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giám đốc là người quyết định, quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của đơn vị.

 - Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của chính phủ, của UBND tỉnh Đồng Nai trong lĩnh vực Lâm nghiệp gồm trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, quản lý, bảo vễ, và khoanh nuôi rừng tự nhiên; PCCC rừng; các dịch vụ thuộc lĩnh vực NN&PTNT.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh dạo Sở NN&PTNTvà theo quy dịnh của pháp luật.

- Quyền hạn:

+ Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy dịnh của pháp luật.

+ Được liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng và phát triển vốn rừng với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Được làm các dịch vụ trong lĩnh vực NN&PTNT theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy:

- Tổ chức Đảng: có 01 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Tân Phú: 

- Chính quyền:

+ Ban Giám đốc: có 2 người.

+ Các phòng chuyên môn: có 02 phòng ( Phòng tổng hộp và Phòng quản lý  bảo vệ rừng).

- Các đơn vị trực thuộc: có 03 đơn vị gồm.

+ Đội bảo vệ rừng cơ động.

+ Phân trường I: có 03 Tiểu khu (Tiểu khu 38, Tiểu khu 39,Tiểu khu 53).

+ Phân trường II: có 03 Tiểu khu (Tiểu khu 38, Tiểu khu 39,Tiểu khu 53).

- Tổ chức đoàn thể: đơn vị có 02 đoàn thể gồm Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành NN&PTNT tỉnh Đồng Nai và Hội Cựu Chiến binh trực thuộc Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Phú.

3. Thông tin về lãnh đạo:


3.1. Giám Đốc


pham van giao.jpg
              - Họ và tên: Phạm Văn Giao

- Sinh năm: 1958

- Trình độ:

               Chuyên môn: Đại học

               Chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 01246706886

- Địa chỉ email : giaopv@dongnai.gov.vn3.2. Phó Giám Đốc


le van tuan.jpg

              - Họ và tên: Lê Văn Tuấn

- Sinh năm: 1969

- Trình độ:

                Chuyên môn: Đại học

                Chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0907661042

- Địa chỉ email : Tuanlv@dongnai.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​