• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Ban Quản lý Dự án

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆ​N TÂN PHÚ

Điện thoại: 0613.696.042 - 0618.612.493 - Email: bqlda-tp@dongnai.gov.vn              1. Chức năng nhiệm vụ:

Ban QLDA huyện Tân Phú là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, dược sữ dụng con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc NN, chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện.

Tham mưu giúp UBND huyện quản lý các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, có trách nhiệm tiếp nhận vốn qua các chủ đầu tư để thanh toán cho các tổ chức tư vấn, xây lắp , cung cấp vật tư thiết bị.

Tư vấn quản lý các dự án khác (Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết, đấu thầu, giám sát thi công.)

Ban QLDA huyện được phép thực hiện là chủ đầu tư đối với dự án sữ dụng ngân sách huyện, khi xác định được đợn vị sữ dụng công trình hoạc đơn vị dự kiến sữ dụng công trình không nhận làm chủ đầu tư.

2. Tổ chức bộ máy:

-  Về nhân sự bao gồm: 

+ Ông: Tống Viết Hiền – Chức vụ: Giám đốc

+ Ông: Võ Trí               – Chức vụ: Phó Giám đốc

Và 11 cán bộ, viên chức gồm 07 cán bộ kỹ thuật, 02 kế toán, 01 thủ quỹ, 01 lái xe.


3. Thông tin, hình ảnh lãnh đạo

3.1. Giám Đốc


              -  Họ và tên:  Phạm Quảng


3.2. Phó Giám Đốc


                  - Họ và tên: Nguyễn Văn Chinh

- Sinh năm: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​