Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

11/2012/TT-BVHTTDL

Ngày ban hành

12/6/2012

Trích yếu

Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDLQuy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT 11-2012-BVHTTDL ve Judo.doc    
Created at 12/2/2016 2:42 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 2:52 PM by System Account