Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

Số: 09/2012/TT-BVHTTDL

Ngày ban hành

11/19/2012

Trích yếu

Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT 09-2012 BVHTTDL ve to chuc gia The thao quan chung.doc    
Created at 12/2/2016 2:22 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 2:53 PM by System Account