Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

55/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành

5/24/2021

Trích yếu

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 về sủa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chính phủ

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

NhomVanBan

 

NhomVanBan:ID

 

Attachments

Nghị định số 552021.pdf    
Created at 7/5/2021 11:02 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/5/2021 11:02 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương