Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

148/KH-UBND

Ngày ban hành

6/29/2021

Trích yếu

Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Tân Phú giai đoạn 2021-2025

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

NhomVanBan

 

NhomVanBan:ID

 

Attachments

KH148.pdf    
Created at 7/5/2021 10:54 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/5/2021 10:54 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương