Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Quyết định số 120/QĐ-BNG

Số ký hiệu

Quyết định số 120/QĐ-BNG

Ngày ban hành

1/26/2021

Trích yếu

Quyết định về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

NhomVanBan

 

NhomVanBan:ID

 

Attachments

120.QĐ-BNG.pdf    
Created at 3/4/2021 10:30 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/4/2021 10:30 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương