Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

190/KH-UBND

Ngày ban hành

10/20/2020

Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/Nđ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cơ quan ban hành

UBND huyện

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Tư pháp

Lĩnh vực:ID

3

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

NhomVanBan

Văn bản hành chính

NhomVanBan:ID

2

Attachments

KH190.signed.pdf    
Created at 11/2/2020 8:38 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 11/2/2020 8:38 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương