Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

45/2016/QĐ-TTg

Ngày ban hành

10/19/2016

Trích yếu

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

QD45TTgCP.signed.pdf    
Created at 7/23/2018 10:04 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 7/23/2018 10:04 AM by Nguyen Pham Tuyen