Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

07/2018/TT-BTTTT

Ngày ban hành

5/15/2018

Trích yếu

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhá nước

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

tt07.signed.pdf    
Created at 7/9/2018 10:01 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 7/9/2018 10:02 AM by Nguyen Pham Tuyen